Dersom du i hovedsak er interessert i husdyr og tamme dyr (sports-, familie- og produksjonsdyr) er husdyrstudier mest aktuelt, mens for de med interesse for populasjonsøkologi og ville dyr er det mer relevant med atferdsbiologiske studier innen biologi og naturforvaltning. Det er også mulig å kombinere fag fra ulike retninger. For å oppnå etologigrad kreves 5-årig masterutdanning.

Atferdsbiologi finner du innen studieretning for biologi ved f.eks. NTNU, UiO, UiB og UiT.
Husdyretologi finner du innen studieretninger for husdyrfag, husdyrvitenskap og dyrevelferd ved Nord universitet og NMBU. I tillegg kan du også studere Djurpsykologi ved Linköpings Universitet i Sverige.

Høyere utdanning innen etologi gir deg kunnskap og kompetanse innen blant annet:

 • Husdyretologi
 • Atferdsbiologi
 • Atferdsøkologi
 • Atferdsgenetikk
 • Stress og stressmekanismer
 • Læringsteori
 • Nevroetologi
 • Kognisjon
 • Dyrevelferd
 • Kommunikasjon
 • Motivasjonsteori
 • Emosjoner
 • Preferanser
 • Miljø og miljøberikelse
 • Sosialatferd
 • Reproduksjonsatferd
 • Ungdyratferd
 • Territorialatferd
 • Predator-/antipredatoratferd
 • Eteatferd
 • Habitatvalg
 • … og mye mer!

Som ferdigutdannet etolog finnes det mange jobbmuligheter. Avhengig av hvilken art, dyregruppe eller tematikk du interesserer deg for, finnes jobber og karrierer innen:

 • Fagarbeid og rådgiving knyttet til atferd og dyrevelferd i husdyrproduksjon
 • Fagpersonell og/eller selvstendig næringsdrivende innen atferdskonsultasjon, dyretrening, pensjonat, oppdrett, o.l.
 • Fagpersonell hos dyreparker, dyrehager og zoolgiske parker
 • Zoobransje, dyrebutikker og annen handel med dyr, fôr og utstyr
 • Dyreassisterte intervensjoner og arbeid med dyr innen aktiviteter, terapi og pedagogikk (etterutdanningstilbud ved NMBU)
 • Brukshund innen politi, tollvesen, ettersøk, ledsager, søk og redning, forsvar (kan kreve tilleggsutdannelse)
 • Undervisning i grunnskole, videregående skole eller høyere utdanning, f.eks. dyrefag, hundefag, hestefag, naturbruk, eller høyere utdanning knyttet til etologi (krever etterutdanning innen pedagogikk)
 • Forskning og forsøksdyr

Samfunnet har et enormt fokus på dyrevelferd, og gjennom forskning lærer vi stadig mer om dyrenes liv og behov. Vi omgir oss med mange tamme dyrearter som vi har et lovfestet kompetanseansvar overfor, men også ville dyr er del av naturen som mennesker i stor grad forvalter og regulerer. Med et så stort ansvar for andre skapninger er kunnskap om etologi vårt viktigste verktøy, både for å forstå dyrene, og ofte også oss selv.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om utdanning eller karriere innen etologi og dyrevelferd!