Vår fagkunnskap hever dyrevelferden!

Aktuelt

Nyhetssakene kommer snart!

fne-ikon-fcfeff

Ønsker du å støtte oss?

Er du opptatt av at vitenskapelig fagkunnskap knyttet til etologi og dyrevelferd vektlegges
mer i samfunnet gjennom offentlig forvaltning, politikk, debatt og næringsliv?

Kontakt oss

Er noe du ikke finner svar på, eller ønsker du å komme i kontakt med oss?