Formål

 • Fremme kunnskap om og bruk av etologi i Norge
 • Være en kompetansebase innen etologi og dyrevelferd
 • Spre kunnskap til media og presse om etologi og dyrevelferd
 • Fremme dyrevelferd basert på etologisk kunnskap
 • Fremme etologisk fagstoff i samfunnsdebatten
 • Fungere som et nettverk for etologer
 • Bidra til faglig oppdatering av etologer
 • Fremme bruk av etologisk kunnskap innen produksjonsdyr, laboratoriedyr, viltstell, zoologiske hager, sirkusdyr og sports- og familiedyr
 • Fremme bruk av etologi i rettssystemet
 • Være høringsinstans i saker som har med atferd og velferd hos dyr
 • Formidle informasjon om ledige stillinger innen etologi og dyrevelferd

Historie

Initiativet til Foreningen Norske Etologer (FNE) ble tatt av Gry Løberg og Randi Helene Tillung i 2011. Etologer opplevde at faget var ukjent for mange, og at det var manglende etterspørsel etter etologisk kompetanse både i arbeids- og næringsliv knyttet til dyr og dyrehold. I tillegg var henvisningen til fagkompetanse i media lav, noe som ble framstilt ved gjengivelse av en stor mengde ufaglærte og subjektive meninger om dyrs atferd og velferd.

De to initiativtakerne fikk med seg Kristin Meitz Bru, Morten Bakken og Bjarne Braastad, og sammen har de fem vært viktige bidragsytere i prosessen med å etablere Foreningen Norske Etologer.

Interimsmøtet for foreningen ble avholdt 15. mars 2011, og stiftelsesmøtet fant sted på NMBU torsdag 26. mai 2011.

Siden da har FNE jobber for å øke synligheten og styrke tilliten til fagekspertise innen etologi. Videre har det også vært viktig å forankre dyrevelferd som vitenskap, og å styrke kunnskap om etologi i ulike fagmiljøer, offentlig forvaltning, næringsliv, media og hos publikum.

FNE mener at kunnskap om etologi er nødvendig for å kunne sikre god dyrevelferd, og for å utvikle bedre forståelse for dyrs behov, evner og kapasitet. Herunder sier Lov om Dyrevelferd at dyr skal ivaretas av tilstrekkelig og faglig kompetent personell, og at alle med ansvar for dyr skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. Etologisk kunnskap er med andre ord viktig og nødvendig for å kunne gjøre faglig baserte vurderinger på vegne av dyr og deres velferd.

I tillegg til å være en faglig bidragsyter innen etologisk og dyrevelferdsrelatert kunnskap, er FNE et fagnettverk og forum, både for medlemmer (etologer i Norge) og andre som har interesse for og/eller jobber med dyr.