Torsdag
23 september 2021

Digital

Pris kr 300
(kr 150 for medlem/student)

Hva er Dyrevelferdskonferansen?

Dyrevelferdskonferansen arrangeres av Foreningen Norske Etologer (FNE) og er den første nasjonale konferansen om dyrevelferd i Norge.

Formålet med konferansen er å skape en åpen arena for spørsmål og tematikk knyttet til dyrevelferd som vitenskap.

1432347_65996352

Dyrevelferdskonferansen er for deg som eier eller jobber med dyr, og andre som er engasjert for dyrs velferd.

Her kan du lære mer om dyrs generelle og artsspesifikke atferder og behov, stille spørsmål og engasjere deg faglig om dyr.

Konferansier og innledere

Inger Lise Andersen

Inger Lise Andersen er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU. Hun har jobbet med atferd og velferd hos produksjonsdyr siden 1994, med hovedvekt på morsatferd, sosialatferd, husdyrmiljø og dyrevelferd hos gris, geit og hest. Inger Lise forsker også på miljøberikelse og atferdsindikatorer på positive emosjoner hos produksjonsdyr, og hun er leder for faggruppen for etologi og husdyrmiljø ved IHA/NMBU.

Anna Kristine Dangstorp

Anna Kristine Dangstorp er født i 1997 og kommer fra en gård med ammekyr i Varteig. Hun er utdannet sivilagronom ved NMBU og skrev sin masteroppgave på slaktegris. Etter hun fullførte studiene i 2021 ble hun ansatt hos Animalia.

Grethe H. M. Jørgensen

Grete Jørgensen har doktorgrad i etologi og husdyrmiljø for sau fra NMBU i 2010. Hun jobber i dag som forsker ved NIBIO, og har studert en rekke dyrearter fra tamrein og geit, til gris, hest og storfe. Hennes hovedfokus er dyrevelferd, læringsteori, husdyrmiljø og sosialatferd. Grete har også jobbet med utvikling av teknologi for bedre dyrevelferd hos beitedyr, samt målinger av klimagassutslipp fra dyr i fjøs og på beite. Hjemme driver hun i tillegg besøksgård med hest, sau, kaniner og høns.

Program

 • -
  Digital møteplass åpner – småprat før oppstart
 • -
  Velkommen
  Erica Hogstad Fjæran / FNE
 • -
  Hilsen
  Landbruks- og matdepartementet
 • -
  Hva er dyrevelferd?
  Per Jensen / Linköpings Universitet
 • -
  Storfe
  Kristian Ellingsen-Dalskau / NMBU
 • +12 rader til

Sponsorer

Bærekraftfond_firkant_transparent