Torsdag
23 september 2021

Digital

Pris kr 300
(kr 150 for medlem/student)

Hva er Dyrevelferdskonferansen?

Dyrevelferdskonferansen arrangeres av Foreningen Norske Etologer (FNE) og er den første nasjonale konferansen om dyrevelferd i Norge.

Formålet med konferansen er å skape en åpen arena for spørsmål og tematikk knyttet til dyrevelferd som vitenskap.

Ku

Dyrevelferdskonferansen er for deg som eier eller jobber med dyr, og andre som er engasjert for dyrs velferd.

Her kan du lære mer om dyrs generelle og artsspesifikke atferder og behov, stille spørsmål og engasjere deg faglig om dyr.

Konferansier og innledere

Stian Sandø (konferansier)

Stian Sandø er gründer, vitenskapsformidler og programleder i Newton på NRK. Han har teknologimaster fra NTNU, og er lidenskapelig opptatt av å formidle naturvitenskap og bygge kunnskapsbro mellom mennesker. Stian er også styreleder i gründerbedriften Flare, og han er svært opptatt av teknologisk utvikling for en mer rettferdig verden.

Inger Lise Andersen

Inger Lise Andersen er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU. Hun har jobbet med atferd og velferd hos produksjonsdyr siden 1994, med hovedvekt på morsatferd, sosialatferd, husdyrmiljø og dyrevelferd hos gris, geit og hest. Inger Lise forsker også på miljøberikelse og atferdsindikatorer på positive emosjoner hos produksjonsdyr, og hun er leder for faggruppen for etologi og husdyrmiljø ved IHA/NMBU.

Per Jensen

Per Jensen er professor i etologi ved Linköpings Universitet og leder en forskergruppe som studerer dyrs atferd med hovedvekt på velferd og domestisering. De viktigste artene i hans forskning er høns og hunder, og han kombinerer etologiske metoder med genetikk og epigenetikk. Per har publisert over 200 vitenskapelige arbeider og omkring 15 bøker. Han var sjefsredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Applied Animal Behaviour Science mellom 1997-2020, og han har vært medlem og ordfører i EU-kommunisjonens vitenskapelige råd for dyrevelferd.

Program

 • -
  Digital møteplass åpner
 • -
  Velkommen
  Erica Hogstad Fjæran / FNE
 • -
  Hilsen
  Landbruks- og matdepartementet
 • -
  Dyrevelferd: Hva er det og hva betyr det for våre hunder?
  Per Jensen / Linköpings Universitet
 • -
  Hvordan gi storfe et godt liv?
  Kristian Ellingsen-Dalskau / Veterinærinstituttet
 • +12 rader til

Sponsorer

Bærekraftfond_firkant_transparent