• -
  Digital møteplass åpner
 • -
  Velkommen
  Erica Hogstad Fjæran / FNE
 • -
  Digital hilsen Veterinærinstituttet
 • -
  Ny teknologi og løsninger for kylling
  Merete Forseth / Norsk Kylling
 • -
  Respiration measurements of salmon
  Christian Schellewald / SINTEF Ocean
 • -
  Pause
 • -
  Digital hilsen Norsk Fjørfelag
 • -
  Dyrevelferd i dyreparker
  Helene Axelsen & Ann-Louise Martins / Kristiansand Dyrepark
 • -
  Lunsj
 • -
  Digital hilsen Norges Rytterforbund
 • -
  Siste nytt fra svineforskning i Norge
  Inger Lise Andersen / NMBU
 • -
  Hest og rytter: Ryttersportens framtid
  Malin Axel-Nilsson / Hästologen
 • -
  Pause
 • -
  Digital hilsen Natur og Ungdom
 • -
  Framtidas storfehold og melkeproduksjon
  Heidi Skreden / Tine
 • -
  Sofaprat / Q&A
 • -
  Oppsummering og avslutning
  Erica Hogstad Fjæran / FNE