• -
  Digital møteplass åpner – småprat før oppstart
 • -
  Velkommen
  Erica Hogstad Fjæran / FNE
 • -
  Hilsen
  Landbruks- og matdepartementet
 • -
  Hva er dyrevelferd?
  Per Jensen / Linköpings Universitet
 • -
  Storfe
  Kristian Ellingsen-Dalskau / NMBU
 • -
  Pause
 • -
  Hilsen
  Den Norske Veterinærforening
 • -
  Dyrevelferd hos svin
  Signe Lovise Thingnes / Norsvin
 • -
  Lunsj
 • -
  Hilsen
  Norges Bondelag
 • -
  Atferd og velferd hos hest
  Grethe H. M. Jørgensen / NIBIO
 • -
  Slaktegris – masteroppgave
  Anna Kristine Dangstorp / Animalia
 • -
  Pause
 • -
  Hilsen
  Mattilsynet
 • -
  Atferd og velferd hos svin
  Inger Lise Andersen / NMBU
 • -
  Sofaprat / Q&A
 • -
  Oppsummering og avslutning
  Guro Vasdal / FNE