• -
  Digital møteplass åpner
 • -
  Velkommen
  Erica Hogstad Fjæran / FNE
 • -
  Hilsen
  Landbruks- og matdepartementet
 • -
  Dyrevelferd: Hva er det og hva betyr det for våre hunder?
  Per Jensen / Linköpings Universitet
 • -
  Hvordan gi storfe et godt liv?
  Kristian Ellingsen-Dalskau / Veterinærinstituttet
 • -
  Pause
 • -
  Hilsen
  Den Norske Veterinærforening
 • -
  På lag med grisen
  Signe Lovise Thingnes / Norsvin
 • -
  Lunsj
 • -
  Hilsen
  Norges Bondelag
 • -
  Hva er et godt liv for hesten?
  Grete H. M. Jørgensen / NIBIO
 • -
  Slaktegris – masteroppgave
  Anna Kristine Dangstorp / Animalia
 • -
  Pause
 • -
  Hilsen
  Mattilsynet
 • -
  Fra forskningsresultater til dyrevelferd i praksis - muligheter og begrensninger
  Inger Lise Andersen / NMBU
 • -
  Sofaprat / Q&A
 • -
  Oppsummering og avslutning
  Guro Vasdal / FNE