Atferdsbehov

Atferdsbehov er det behovet et individ har for å utføre en viss atferd. Hvis dyret hindres i å utføre denne atferden, vil dyret kunne bli frustrert (se Frustrasjon). Hver dyreart kan ha visse atferdsbehov, atferder som er nødvendige i visse situasjoner for å greie seg i miljøet sitt og nå dyrets mål. Et individ kan også utvikle visse atferdsbehov basert på egne erfaringer som andre individer av samme dyreart kanskje ikke har. Mer presist defineres atferdsbehov som atferder som er nødvendige for å opprettholde: (1) normale fysiologiske og fysiske tilstander i dyret (eteatferd, kroppspleie etc.), eller (2) en normal psykologisk tilstand, med dens emosjonelle og kognitive aspekter (unngå negative stimuli, behov for sosial atferd, intellektuell aktivitet, lek, …).