Atferdselement

Atferden hos en dyreart kan inndeles i en rekke såkalte atferdselementer. Dette er enkeltatferdene dyret kan utføre, som f.eks. bjeffing hos en hund, graseting hos en sau, eller mating av avkom hos en fugl. En samling av alle atferdskategoriene hos en art kalles et Etogram (se det). Når man studerer dyrs atferd, registrerer man gjerne når og hvor lenge dyret viser hver av atferdselementene. Flere nærstående atferdselementer kan samles til et bredere Atferdssystem (se det).