Atferdssystem

Et atferdssystem er et bredt hovedsystem av atferder, bestående av flere Atferdselementer (se det). De viktigste atferdssystemene er Reproduksjonsatferd, Ungdyratferd, Eteatferd, Kroppspleie, Sosialatferd, Kommunikasjon (dyras språk) og Predator- og antipredatoratferd (jakt og forsvar mot rovdyr).