Domestisering

Domestisering betyr å gjøre dyret tamt slik at det kan leve sammen med mennesker. En mer presis definisjon sier at domestisering er prosessen hvor en dyrepopulasjon blir tilpasset mennesket og det menneskeskapte miljøet gjennom genetiske endringer over generasjoner og miljøpåvirkede utviklingsprosesser som gjentas for hver generasjon (Edward O. Price, 1988). Domestisering kan ses på som en type evolusjon. Denne definisjonen fokuserer på tilstanden hos det voksne dyret, som et resultat av både gener og miljøpåvirkning/erfaringer, og samspillet mellom gener og miljø.