Dyrevelferd

Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø. På en enklere måte: Dyrevelferd har å gjøre med hvordan dyret egentlig har det. Se ellers hovedsiden for Dyrevelferd.