Etologi

Etologi er studiet av dyrs atferd. Etologene baserer sin forståelse av etologien hos en dyreart når dyret er i sitt naturlige miljø, men mange arbeider også med etologi hos dyr i fangenskap. Etologi er en grein av biologi. Derfor kan etologi også kalles det biologiske studiet av dyrs atferd, eller atferdsbiologi.