Frustrasjon

Frustrasjon er den følelsen man får når man ikke får utrettet det man ønsker. Frustrasjon er en type Emosjon (se det). Et dyr som hindres i å utføre en atferd dyret er sterkt motivert for, vil kunne utvikle frustrasjon. Sterk frustrasjon kan også føre til Stress (se det).