Instinkt

Med instinkt menes vanligvis en atferd som ikke trenger å læres, f.eks. hvordan et dyr eter, steller pelsen eller parer seg. Instinkter utløses ofte av spesielle stimuli (ofte kalt nøkkelstimuli, f.eks. at det klør i huden) som dyret nærmest reagerer automatisk på (f.eks. ved å klø seg). Dyret vil likevel ikke utføre instinktatferden om dyret ikke er motivert for denne handlingen og kanskje har noe enda viktigere å utrette. Selve instinktatferden er gjerne bestemt av genene, men dyret kan til en viss grad lære når, i hvilke situasjoner, denne atferden bør utføres. Selv om et dyr spiser på en instinktiv måte (sauen napper opp graset, mens kua slynger tunga rundt graset), må dyret kanskje lære av foreldrene hva slags føde som er best å spise.