Læring

Læring er en relativt varig endring (eller potensiell endring) i atferd som følge av erfaring. Dyr gjør kontinuerlig erfaringer i samhandling med miljøet sitt. Endring av atferd som øker sjansen for å overleve og få egne avkom er fordelaktig for dyret. Læring kan dermed ses som en evne organismer har til å finjustere sin atferd til skiftende betingelser.