Mestring

Mestring vil si å finne gode løsninger på en situasjon som oppstår og som truer dyrets trygghet eller mulighet for å nå sine mål. Når dyret er stresset er det spesielt viktig å ha en god mestringsevne, slik at stresset avtar. Mestring kan bestå i å velge en aktiv handling, f.eks. jage unna et dyr som truer, eller være mer passiv og vise en defensiv kroppsstilling eller ansiktsuttrykk.  Se ellers under Stress.