Motivasjon

Motivasjon kan innebære motivasjon for å nå et mål, eller motivasjon for å utføre en viss atferd. Motivasjon er en sterk drivkraft hos dyr, og det gir dyret et sterkt ønske om å oppnå noe. Jo sterkere motivasjon, jo mer vil dyret arbeide for å nå målet, ved å utføre den atferden dyret tror leder til dette. Dyr vil normalt ikke utføre atferder de ikke er motiverte for.