Ontogeni

Ontogeni betyr utvikling fra fosterstadium til voksent dyr, eller til og med alderdomsstadiet. Atferdens ontogeni handler om hvordan atferden utvikler seg i et bestemt individ gjennom oppveksten, og seinere i livet til dette dyret? Forandrer atferden seg? Må dyret tilpasse atferden gjennom læring? Hva betyr opplevelser på fosterstadiet for hvordan dyret fungerer etter fødsel?