Stereotypi

Stereotypi, stereotyp atferd eller atferdsstereotypi, brukes om enkle atferder som gjentas mange ganger, uten at atferden har noen klar funksjon. Eksempler er kyr som tungeruller, hester som krybbebiter, og dyr i dyrehage som vandrer fram og tilbake langs den samme veggen. Stereotypier oppstår ved at dyret har en sterk Frustrasjon (se det). Dyret velger så en atferd som det tror leder til målet. Når dette ikke virker, ender det med at dyret gjentar og gjentar samme atferd i håp at det vil lykkes før eller seinere. Stereotypier hos dyr er en viktig indikasjon på dårlig dyrevelferd.