Live Svalastog Skinnes (konferansier)

Live Svalastog Skinnes (36) er bonde på Nedre Skinnes Gård sammen med mannen Kristoffer. De har satt seg som mål å bli verdens beste gård på dyrevelferd og miljø, og tar beslutninger på gården basert i det. I 2019 bygget de sitt eget slakteri og Live og Kristoffer er de eneste som avliver griser, eller HappyPigs som de kaller dem, stressfritt på beitet sitt. Live har en master i innovasjon og en i naturbasert reiseliv. Hun er også forfatter, infuencer, fotograf og foredragsholder.

Beth Ventura

Originally from the US, Beth recently moved to the United Kingdom to join the University of Lincoln as a Senior Lecturer in Animal Behaviour and Welfare. She received her degrees in Animal Science at Michigan State University (BSc, 2007) and University of Maryland, College Park (MSc, 2009) and her PhD from the Animal Welfare Program at the University of British Columbia in Canada (2015) before joining the University of Minnesota as a teaching professor of animal behaviour and welfare (2016-2022). Beth is an animal welfare scientist with interests in both the animal and human sides of animal welfare and has worked with livestock, horses, and zoo animals in her career. Her research includes projects on stakeholder communication and decision making with respect to animal welfare, with applied interests in exploring options to implement environmental enrichment in a range of captive animal environments and to assess and relieve pain associated with on-farm procedures. Beth's talk will be in English!

Christine Olsen

Dr. Christine Olsen har tatt master (2006) og doktorgrad (2016) i etologi ved NMBU. Christine er også sertifisert hundeinstruktør og har trent hunder til ulike hundesporter. I 2004 grunnla hun Dyrebar Omsorg (tidligere AntrozoologiSenteret) som i 2019 ekspanderte til International Centre of Anthrozoology (ICofA). I 2014-2015 bodde Christine i Budapest og var trainee ved the Family Dog Project under professor Ádám Miklósi. I samarbeid med Miklósi var Christine initiativtakeren til Personality Assessment of Dogs for AAI (PADA), en personlighetsevaluering for hunder som er tiltenkt arbeid innen dyreassisterte intervensjoner (DAI). Christine vurderer også andre arter, inkludert katter, hester og husdyr for deres egnethet til å jobbe i DAI.

Marco Vindas

Marco er opprinnelig fra Costa Rica og er forsker hos Veterinærinstituttet ved Institutt for prekliniske fag og patologi (NMBU). Marco har master i havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen, og PhD i etologi og nevrobiologi fra NMBU. Hans forskning kombinerer nevrobiologiske og etologiske analyser med mål om å undersøke hvordan fisk tenker/føler. Gjennom sine prosjekter jobber han for å bedre velferden til oppdrettslaks, modellfisk (labfisk) og villfisk (fangst). Marco er også dykkeinstruktør og har alltid hatt en særlig fascinasjon for fisk og fiskeatferd.

Juni Rosann E. Johanssen

Rosann har studert økologisk jordbruk på Fosen folkehøyskole, og gikk derfra over til bachelor i husdyrfag på Nord (Steinkjer) og deretter master i husdyrvitenskap og etologi ved NMBU (2016). Hun jobbet en stund som kennelleder på et hunde- og kattehotell, før hun fikk jobb hos Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) på Tingvoll (2017). Her jobber hun som forsker innen dyrevelferd hos ulike økologiske produksjonsdyr, og i 2020 startet hun på sin doktorgrad i prosjektet SUCCEED (ku og kalv sammen i melkeproduksjon). Doktorgraden og prosjektet skal ferdigstilles i 2023.

Bjarne O. Braastad

Bjarne O. Braastad er professor emeritus i etologi ved Fakultet for biovitenskap ved NMBU, der han forsket og underviste i etologi og dyrevelferd fra 1983 til 2020. Braastad har arbeidet med nesten alle husdyrarter, med fokus på atferdsproblemer i relasjon til miljøet, sosial atferd, samt prenatalt stress og atferdsutvikling. Utenfor NMBU er Braastad mest kjent som ekspert på katters atferd, og han har holdt et stort antall foredrag om katter i ulike foreninger og veterinærklinikker, og i media. Braastad har utgitt flere bøker om katters atferd, deriblant «Katten - atferd og velferd», som også blir utgitt på engelsk.

Guro Vasdal

Guro Vasdal er nestleder i FNE og har doktorgrad i etologi og husdyrmiljø for gris fra NMBU i 2010. Guro jobber i dag som prosjektleder i Animalia hvor hun leder forskningsprosjekter om helse, velferd og management hos verpehøner og foreldredyr slaktekylling. Hennes hovedfokus er kunnskap om dyras atferdsbehov, og hvordan miljø og stell best mulig kan legges til rette for god velferd hos norske fjørfe. Guro koordinerer også de fire nasjonale dyrevelferdsprogrammene for fjørfe.