Pia Ve Dahlen (konferansier)

Pia er marinbiolog og forskningsformidler. Hun eier og driver "Lei en biolog" - et agentur for skravlesjuke biologer. Målet deres er å tilgjengeliggjøre biologi for alt og alle der ute. "Lei en biolog" jobber etter tanken om at man tar vare på det man er glad i, og det er det vanskelig å bli glad i noe du ikke vet finnes. Pia mener også at vi må slutte å ta oss selv så himla seriøst. Fagfolk som bruker komplisert språk og oppfører seg som eliten hever terskelen for at vanlige folk vil oppsøke både fagmiljøer og fagkunnskap. Hennes mål i livet er å prakke på oss andre fun facts og "ting du ikke visste at du lurte på". Det har hun også planer om å gjøre under Dyrevelferdskonferansen!

Merete Forseth

Merete er veterinær og var ferdig utdannet i 2001. Hun har jobbet med helse og velferd hos fjørfe siden 2002. Hun begynte som privatpraktiserende veterinær og helsetjenesteveterinær, og ble ansatt hos Norsk Kylling i 2012. Merete startet på en nærings-PhD i helse og velferd hos slaktekylling i mars 2021, og forventer å disputere sommeren 2024. Når doktorgraden er avsluttet vil hun gå tilbake til rollen som fagsjef dyrevelferd hos Norsk Kylling.

Christian Schellewald

Christian Schellewald obtained a PhD in Computer Science from the University of Mannheim, Germany. Following this he spent 3 years at the Dublin City University in Ireland, where he focused on computer vision and machine learning. In 2009 he came as a postdoc to Norway and joined the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) working and teaching as Associate Professor. Since 2016 he has been a researcher at SINTEF Ocean, applying his expertise in machine learning and computer vision to aquaculture environments. His work aims to advance aquaculture technology with focus on developing enabling technologies for an automated assessment of salmon welfare. An important part of this work is the objective measurement of appearance and behaviour-based status variables of salmon. This includes the automated respiration analysis of the fish. His talk at Dyrevelferdskonferansen 2024 will be given in English.

Ann-Louise Jensen

Ann-Louise har bachelor i dyreatferd og velferd fra Anglia Ruskin University i England. Hun studerer nå etologi ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås. Ann-Louise har jobbet som dyrepasser og dyretrener i 15 år. Siden 2020 har hun jobbet i Dyreparken som dyrepasser, i tillegg til å være koordinator for dyreatferd. Atferdskoordinatoren er ansvarlig for å koordinere et godt samarbeid mellom dyr og dyrepassere gjennom belønningsbasert trening, samt støtte dyrepassere i å skape miljøer og berikelse som fremmer positiv dyrevelferd.

Helene Axelsen

Master i marin biodiversitet fra Universitet i Bergen og Praktisk pedagogisk utdannelse ved Universitet i Agder. Helene har jobbet i Dyreparken i 17 år, først som dyrepasser og deretter som biolog. Biologenes ansvarsområder er knyttet til Dyreparkens arbeid med bevaring av dyr, formidling og forskning. I tillegg er dyrevelferd og dyrehelse viktige arbeidsområder.

Malin Axel-Nilsson

Malin Axel-Nilsson opplevde allerede som fireåring at livet føltes litt bedre fra hesteryggen. Hun ble etter hvert den første i Sverige, og dertil verden, som tok doktorgrad i temaet "samspill mellom hest og rytter". Høsten 2015 var hennes avhandling klar, med tittel "The Match Between Horse and Rider", og hun fikk doktorgrad i etologi og husdyrvitenskap fra SLU i Uppsala. Siden høsten 2022 har Malin drevet Hästologen AB, med mål om å øke kunnskap og bevissthet om hesten som biologisk vesen. I tillegg til undervisning og foredrag undersøker også Malin nye veier for å dele kunnskap. Hun er en av gründerne til HayHay, en app for hestefolk der brukerne får tilgang til et bredt ekspertteam med omfattende kompetanse og erfaring. Dette er sannsynligvis verdens første hestekunnskap via kunstig intelligens!

Heidi Skreden

Heidi er oppvokst på gård, og har vært aktivt med i drifta hele livet. Hun er utdannet innen husdyrvitenskap og etologi, med bachelorgrad fra Nord Universitet (2012) og mastergrad fra NMBU (2014). Siden studiene har hun jobbet med kalk og jordforbedring, etterfulgt av seks år som rådgiver i Tine. Fra november i år har hun begynt som spesialrådgiver i avdeling "Forskning og Fag" hos Tine. Her har hun spesielt fokus på metan, og implementering av metanhemmere hos melkeku. En av hovedoppgavene i jobben er å sikre at forsøk og prosesser foregår på en slik måte at dyras helse og velferd ivaretas, og at de oppnår god sporbarhet i alle ledd.

Inger Lise Andersen

Inger Lise Andersen er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU. Hun har jobbet med atferd og velferd hos produksjonsdyr siden 1994, med hovedvekt på morsatferd, sosialatferd, husdyrmiljø og dyrevelferd hos gris, geit og hest. Inger Lise forsker også på miljøberikelse og atferdsindikatorer på positive emosjoner hos produksjonsdyr, og hun er leder for faggruppen for etologi og husdyrmiljø ved IHA/NMBU.