Stian Sandø (konferansier)

Stian Sandø er gründer, vitenskapsformidler og programleder i Newton på NRK. Han har teknologimaster fra NTNU, og er lidenskapelig opptatt av å formidle naturvitenskap og bygge kunnskapsbro mellom mennesker. Stian er også styreleder i gründerbedriften Flare, og han er svært opptatt av teknologisk utvikling for en mer rettferdig verden.

Inger Lise Andersen

Inger Lise Andersen er professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU. Hun har jobbet med atferd og velferd hos produksjonsdyr siden 1994, med hovedvekt på morsatferd, sosialatferd, husdyrmiljø og dyrevelferd hos gris, geit og hest. Inger Lise forsker også på miljøberikelse og atferdsindikatorer på positive emosjoner hos produksjonsdyr, og hun er leder for faggruppen for etologi og husdyrmiljø ved IHA/NMBU.

Per Jensen

Per Jensen er professor i etologi ved Linköpings Universitet og leder en forskergruppe som studerer dyrs atferd med hovedvekt på velferd og domestisering. De viktigste artene i hans forskning er høns og hunder, og han kombinerer etologiske metoder med genetikk og epigenetikk. Per har publisert over 200 vitenskapelige arbeider og omkring 15 bøker. Han var sjefsredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Applied Animal Behaviour Science mellom 1997-2020, og han har vært medlem og ordfører i EU-kommunisjonens vitenskapelige råd for dyrevelferd.

Grethe H. M. Jørgensen

Grete Jørgensen har doktorgrad i etologi og husdyrmiljø for sau fra NMBU i 2010. Hun jobber i dag som forsker ved NIBIO, og har studert en rekke dyrearter fra tamrein og geit, til gris, hest og storfe. Hennes hovedfokus er dyrevelferd, læringsteori, husdyrmiljø og sosialatferd. Grete har også jobbet med utvikling av teknologi for bedre dyrevelferd hos beitedyr, samt målinger av klimagassutslipp fra dyr i fjøs og på beite. Hjemme driver hun i tillegg besøksgård med hest, sau, kaniner og høns.

Kristian Ellingsen-Dalskau

Kristian Ellingsen-Dalskap har bachelor (of science) i veterinærbiologi fra Australia, og tok mastergrad i etologi ved NMBU/IHA (2008). Etter studiene jobbet han ett år som forskningsassistent ved Veterinærhøgskolen, før han begynte som forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet. I 2015 disputerte han med doktorgrad om betydningen av management for kalvevelferd. Siden 2015 har han også vært sekretær for Rådet for dyreetikk.

Signe Lovise Thingnes

Signe Lovise Thingnes har bakgrunn fra NMBU og fullførte sin mastergrad med hovedvekt på etologi i 2007. Samme år begynte hun ved fagavdelingen hos Norsvin som prosjektleder for et purkefôringsprosjekt, som utviklet seg videre til en næringslivs-Phd (2009-2013). I dag jobber Signe Lovise i delt stilling mellom fagavdelingen og FoU-avdelingen hos Norsvin, med forskningsprosjekter og formidling av svinefaglig kunnskap til svineprodusenter og andre i næringa.

Anna Kristine Dangstorp

Anna Kristine Dangstorp er født i 1997 og kommer fra en gård med ammekyr i Varteig. Hun er utdannet sivilagronom ved NMBU og skrev sin masteroppgave på slaktegris. Etter hun fullførte studiene i 2021 ble hun ansatt hos Animalia.