Emosjon

Emosjoner er omtrent det samme som følelser. En emosjon er en sterk mental opplevelse igangsatt ved å bli utsatt for en situasjon som er mer eller mindre relatert til motivasjon, enten positiv eller negativ, og som resulterer i atferd orientert mot eller fra stimulus (Cabanac, 2002).
Emosjoner kan ses på som atferdsmessige rådgivere. De viktigste emosjonene i en tenkt rekkefølge fra de mest negative til de mest positive for dyret: smerte, angst, frykt, sorg, sinne, frustrasjon, kjedsomhet, tilfredshet, håp, glede, lykke, overraskelse. Aggresjon er ikke en emosjon.