Etogram

Et etogram er en katalog over atferdsrepertoaret hos en dyreart, en samling med definisjoner av alle atferdselementene. I forskningssammenheng kan man bruke deler av etogrammet om en ikke trenger å observere alle atferder dyrene utfører.