Fylogeni

Fylogeni er slektskapet mellom arter, hvordan en art har utviklet seg fra tidligere arter gjennom evolusjonen. Fylogeni kan beskrives i form av et slektskapstre. Nærstående arter har ofte ulik atferd, og ulike krav til sin Habitat (se det) eller føde, slik at de ikke konkurrerer for mye med hverandre. Med atferdens fylogeni mener man hvordan det enkelte Atferdselementet (se det) har utviklet seg gjennom flere arter eller gjennom generasjoner innen en art.