Habitat

En habitat er den lokaliteten en dyreart (eller planteart) foretrekker å oppholde seg på. Arten er spesielt tilpasset et liv i denne habitaten, der den finner føde, skjul og kan holde sine avkom.