Nevroetologi

Nevroetologi handler om fysiologiske mekanismer for atferden. Nervesystemet, med sanseapparatet og hjernen, men også hormonsystemet og muskelapparatet, bidrar til å bestemme og avgrense hva et dyr kan gjøre. Nevroetologi er beslektet med nevrobiologi, et litt bredere begrep som ikke bare angår atferden, men hele dyrets funksjon.